Етична політика

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Надзвичайно важливо, щоб дані, які публікуються були точними і Ви могли їм довіряти. У виданні беруть участь багато сторін, кожна з яких відіграє важливу роль в досягненні поставлених цілей. Тому всі автори, редактори, експерти-рецензенти, видавці та власники журналів несуть відповідальність за дотримання етичних стандартів на всіх етапах їх участі в подачі рукописів та подальшій публікації їх у виданні.

Загальні обов’язки та відповідальність сторін

Видавництво  прагне дотримуватися і підтримувати стандарти етичної поведінки на всіх етапах процесу публікації. Ми уважно стежимо за стандартами і принципами для передового досвіду з метою дотримання публікаційних вимог. Нижче наведено короткий огляд наших ключових вимог.

Обов’язки редакторів

Редактори несуть відповідальність за все, що публікується в їх журналах, а саме:

 • Редактори діють збалансовано, об'єктивно і справедливо під час виконання своїх обов'язків, без дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань, етнічного чи географічного походження авторів.
 • Всі статті розглядаються і приймаються виключно враховуючи їх академічні заслуги, без комерційного впливу, зберігаючи вірність принципам наукової чесності;
 • Редакція оперативно реагує на будь-які скарги етичного або конфліктного характеру, щодо роботи журналу та гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій. Редактори завжди готові публікувати виправлення, пояснення, спростування (відкликати статті) і вибачення, коли це необхідно. Редакція надає авторам достатню можливість відповісти на будь-які скарги. Всі скарги досліджуються незалежно від того, коли було схвалено оригінальну публікацію. Зберігаються всі документи, пов'язані з такими скаргами.
 • Редактори постійно працюють над вдосконаленням свого журналу, враховуючи пропозиції читачів, рецензентів і членів редакційної колегії про шляхи поліпшення роботи журналу.
 • В ході редакційно-видавничого процесу редакція забезпечує технічну та інформаційну підтримку користувачів журналу.
 • Редакція гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, протягом всього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR.
 • Редактори прагнуть задовольняти потреби читачів та авторів.

Обов’язки рецензентів

 •  Редакція публікує повні вимоги до рецензентів та забезпечує рецензентів детальними інструкціями щодо роботи в системі журналу. Весь процес рецензування чітко описаний на веб-сайті журналу.
 • Рецензенти сприяють поліпшенню якості опублікованої статті, об'єктивно переглядаючи рукопис. Процес рецензування чесний, об’єктивний, неупереджений та вчасний.
 • Редакція просить рецензента повідомляти редактора про наявність можливих конкуруючих інтересів перш ніж він погодиться переглянути призначений матеріал. Всі судження і висновки в процесі експертної оцінки повинні бути об'єктивними; у рецензентів не повинно бути конкуруючих інтересів
 • Редакція просить рецензентів повідомляти про усі випадки плагіату, сповістити редактора про будь-який опублікований чи надісланий вміст, який є істотно подібним до огляду.
 • Конфіденційність. Рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації, для збереження конфіденційності будь-якої інформації, наданої редактором або автором. Рецензенти не можуть зберігати або копіювати рукопис. Рецензенти повинні вказувати в якості зразків для своїх рекомендаціях ті дослідження, які вже були опубліковані, але ще не цитувалися.
 • Редакція відзначає працю рецензентів в діяльність журналу та надсилає рецензентам повідомлення з подякою за їх внесок у роботу журналу.
 • Редакція аналізують якість роботи рецензентів і робити кроки для того, щоб процес рецензування був на високому рівні. Редакція гарантує, що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання, та за потреби коригує їх склад.
 • Редакція припиняє співробітництво з рецензентами, які надають рецензії поганої якості або із постійним запізненням.
 • Редакція використовує низку джерел для виявлення потенційних рецензентів (пропозиції авторів, спеціалізовані галузеві бази даних). Редакція розвиває і підтримує базу даних відповідних рецензентів і постійно її оновлює на основі аналізу результатів роботи рецензентів.
 • Редакція адаптує процес рецензування до потреб користувачів та надає можливість кожному рецензенту здійснювати огляд подання найбільш зручним для нього способом.
 • Редакція повідомляє авторам всі коментарі про їхню роботу, зроблені рецензентами, якщо тільки вони не містять образливі або наклепницькі зауваження;

  Обов’язки авторів 

 • Редакція надає авторам детальні інструкції та опис редакційно-видавничого процесу. У разі будь-яких відхилень від описаного процесу, редактори надають авторові пояснення. Редакція інформує про терміни прийому матеріалів, прийняття рішень про їх публікації та дати публікації випусків.
 • Редактори публікують повні вимоги до авторів статей. Ці правила регулярно оновлюються. Чітко прописані критерії, що застосовуються при визначенні того, хто може вважатися автором статті та хто може вважатися особою, яка внесла внесок до публікації, відповідно до установлених стандартів.
 • Редакція визначає критерії оцінювання матеріалів та здійснює ефективний підбір рецензентів для кожного окремого рукопису, (тобто осіб, здатних надати компетентну оцінку роботи, і у яких відсутні зв'язки з даною роботою і будь-який конфлікт інтересів); Авторам надаються розгорнуті коментарі рецензентів. Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію та корекцію текстів зі збереженням авторського стилю.
 • Рішення редакторів про прийняття або відмову в публікації статті засновані на значущості статті, її актуальності, оригінальності, новизні, ясності викладу, надійності поданої інформації і її відповідності науковому спрямуванню та вимогам журналу.
 • Якщо рукопис містить багато суперечливих моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті обох рецензентів, або якщо стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити її до публікації.
 • У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, в журналі декларується механізм апеляції до редакції (див. Процес рецензування. Процедура апеляції.).
 • Нові редактори не мають права скасовувати рішення про публікацію статей, прийняті колишніми редакторами, якщо тільки в публікації не будуть виявлені серйозні проблеми.
 • За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду та заархівований в системі журналу (із подальшою можливістю відновлення подання у чергу). Для цього автору необхідно звернутись до редактора із відповідним запитом.
 • Автори мають вести точний облік даних, пов'язаних з їх поданим рукописом, і надавати доступ до цих даних за необхідним запитом (якщо це доречно і дозволено роботодавцем, фінансуючим органом та іншими зацікавленими особами. Автори мають зберігати данні для їх обміну та подальшого використання іншими науковцями.
 • Автори підтверджують, що наданий рукопис, не розглядається або не приймається до публікації в іншому місці. Якщо частина матеріалу співпадає з опублікованим або поданим раніше дослідженням, має бути підтвердження та цитування використаних джерел. Крім того, редактору надається копія будь-якого рукопису, який може містити такий самий або тісно пов'язаний матеріал.
 • Автори підтверджують, що вся робота у представленому рукописі є оригінальною та підтверджує та цитує вміст, відтворений з інших джерел. Має бути отриманий дозвіл на відтворення та використання будь-якого вмісту з інших джерел.
 • Автори зобов'язані вносити зміни в рукопис та виправляти виявлені помилки.
 • Автори мають попередити про будь-які потенційні конфлікти інтересів (наприклад, якщо автор має конкуруючі інтереси (реальні або очевидні), які можна розглядати як неналежний вплив на його обов'язки на будь-якому етапі процесу публікації).
 • Автори повинні одразу повідомити редактора журналу чи видавця, якщо виявлено значну помилку в їх публікації. Вони мають співпрацювати з редактором і видавцем для публікації повідомлень про помилки, виправлення чи відкликання рукопису, якщо це вважається необхідним.
 • Редактори використовують схеми COPE (Committee on Publication Ethics) в разі підозр у недобросовісній поведінці і суперечках про авторство та публікують інформацію про те, як вирішуються суперечливі питання. 
 • Редакція поважає та враховує побажання авторів про те, що та чи інша особа не має рецензувати їх роботу, якщо вони обґрунтовані та доцільні.
 • Автори повинні переконатися, що будь-які дослідження, в яких беруть участь люди або тварини, відповідають національним, місцевим та інституційним законам та вимогам (наприклад, Декларація WMA від Хельсінкі, Політика NIH щодо використання лабораторних тварин, Директива ЄС про використання тварин) та підтверджують, що дозвіл було отримано і їх дії схваленні.

 Обов’язки читачів

 • Редакція забезпечує читачів належним інформуванням та розсилкою про щойно опублікований контент.
 • Редакція гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були переглянуті та прорецензовані кваліфікованими експертами та спеціалістами.
 • Читачі інформуються про те, хто фінансував дослідження або будь-яку іншу наукову роботу, а також яка роль спонсорів в дослідженні та в публікації його результатів.
 • Редактори використовують процедури, які заохочують точність, повноту і ясність викладу досліджень, включаючи технічне редагування та використання відповідних посібників і технологічних карт;
 • Редакція розвиває політику прозорості і надає максимальне розкриття інформації про статті.
 • Редакційна колегія інформує читачів про кроки, покликані забезпечити те, що всі статті (включаючи статті співробітників журналу або членів редакційної колегії) отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.

 Обов’язки видавця

 • Редакційна колегія надає читачам належну інформацію та забезпечує читачів розсилкою новин та інформацією про щойно опублікований контент;
 • Редакційна колегія забезпечує, щоб всі публіковані статті та огляди були прорецензовані спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію;
 • Читачі повинні бути проінформовані про те, хто фінансував дослідження або будь-яку іншу наукову роботу, а також грали спонсори якусь роль в дослідженні і публікації його результатів, і якщо так, то яка була ця роль.
 • Редакційна колегія розвиває політику прозорості, надаючи максимальну кількість інформації про походження статей;
 • Редакційна колегія інформує читачів про кроки, які забезпечують те, що всі статті (незалежно від авторства та статті співробітників журналу або членів редакційної колегії) отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.
 • Відносини редакторів з видавцями та власниками журналів твердо ґрунтуються на принципі незалежності редакторів.
 • Редактори приймають рішення про те, які статті публікуються, виключно на основі їх якості та близькості тематиці журналу без втручання з боку власника журналу/видавця.
 • Відносини між власником журналу/видавцем і редакторами чітко сформульовані в підписаному контракті. Умови цього контракту відповідають Кодексу поведінки для редакторів журналів COPE (Committee on Publication Ethics).
 • Редактори регулярно обмінюються інформацією з видавцем з метою поліпшення роботи журналу.

Авторство та керівництво щодо конфліктних ситуацій

Визначення авторства

Автором вважається дослідник, який зробив значний інтелектуальний внесок у теоретичну розробку, системний або експериментальний дизайн, розробку прототипу та/або аналіз і інтерпретацію даних, пов'язаних з роботою, що міститься в статті; сприяв розробці статті та аналізував її зміст; затверджував остаточну версію статті готову до публікації, включаючи посилання.

Учасники, які не відповідають усім вищезазначеним критеріям не можуть бути зазначені як автори. Нехтування автором, який зробив внесок у вашу статтю, або включення особи, яка не виконала всі вищезазначені вимоги, вважається порушенням етичної політики.

Авторство статей з кількома авторами

Якщо ви співпрацюєте з іншими авторами, щоб опублікувати статтю, вам доведеться узгодити, який автор буде автором відповідальним за листування. Відповідний автор є єдиною точкою контакту між авторами та публікацією, в якій подається стаття. На додаток до всіх описаних вище критеріїв авторства, відповідальний автор відповідає за:

Співавторство - чи всі особи доречні та відповідають вимогам;

Отримання згоди від усіх співавторів на те, що вони визначені як такі, а також затвердження остаточної версії статті, прийнятої до публікації; повідомлення всіх співавторів про поточний стан статті, поданої для публікації, включаючи надання всім співавторам копій коментарів рецензентів та копію опублікованої версії, якщо це необхідно.

Зміна авторів. Якщо в проміжок часу від подання рукопису до моменту його публікації до списку авторів необхідно ввести зміни, відповідальний автор повинен зв’язатись із редакцією та вказати причину змін.

Фінансування досліджень або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.

Як видавець з відкритим доступом, наукове видання підтримує найвищі етичні стандарти і принципи у науці. Сприяє досягненню найвищих стандартів цілісності та етичної поведінки в наукових дослідженнях та рецензуванні. Для підтримки цих стандартів використовуються такі основні принципи для уникнення можливих конфліктів інтересів. У кожному випадку можливого конфлікту інтересів прагне прозоро розкрити його, щоб дозволити читачам судити про те, чи вплинув певний конфлікт інтересів на роботу автора, редактора або рецензента. Наукове видання враховує всі можливі конфлікти інтересів під час процесу написання, рецензування, публікації статей та забезпечує максимальну прозорість.

 

Конфліктні ситуації та їх вирішення

Конфлікт інтересів - це ситуація, коли на професійне судження людини можуть впливати різні фактори, такі як фінансова вигода, матеріальний інтерес або інший особистісні та професійні інтереси. Це будь-які фактори, які негативно впливають на об'єктивність та неупередженість, або ж можуть бути сприйняті як втручання в процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Для нас, як видавця важливо уникати всіх можливих конфліктів інтересів. Кожен учасник - автор, редактор або рецензент - хто підозрює, що він чи вона має конфлікт інтересів, зобов'язаний заявити про це, щоб видавець усвідомив про можливість цього впливу. Конфлікт інтересів може бути визначений на різних етапах процесу публікації.

Конфлікт інтересів для авторів:

Всі автори зобов'язані заявити про будь-який існуючий або можливий конфлікт інтересів, включаючи фінансові, особисті чи будь-які інші відносини, які можуть вплинути на їхню наукову роботу. Автори повинні оголосити про конфлікт інтересів під час подання рукопису, хоча у винятковому випадку вони можуть зробити це в будь-який момент під час огляду рукопису. Для спільно підготовлених рукописів відповідальний автор зобов'язаний оголосити про конфлікт інтересів інших авторів, які внесли свій внесок до рукопису.

Конфлікт інтересів для редактора:

Редактори також можуть мати конфлікт інтересів. Очікується, що редактори дотримуватимуться найвищих стандартів поведінки, викладених у наших рекомендаціях, серед яких є зобов’язання про прозоре оголошення будь-яких можливих конфліктів інтересів, які вони могли б мати.

Уникнення конфлікту інтересів редактора:

Для рукописів, поданих редактором або науковцем, призначається відповідна особа для обробки та оцінки рукопису. Ідентифікатор призначеного редактора не розголошується подавцеві для збереження неупередженості та анонімності огляду.

Конфлікт інтересів для рецензента:

Всі рецензенти зобов'язані заявити про можливі конфлікти інтересів на початку процесу оцінки. Якщо рецензент помічає, що він чи вона може мати будь-який матеріальний, фінансовий або будь-який інший конфлікт інтересів стосовно рукопису, що розглядається, він або вона зобов'язаний оголосити про це, якщо необхідно, вимагати виключення з процесу подальшої оцінки. Потенційні конфлікти інтересів рецензента оголошуються в оглядовому звіті та подаються редактору. Потім оцінюється, чи заявлені конфлікти інтересів мають суттєвий вплив на сам огляд.

Ризики конфлікту інтересів зазвичай можуть виникати на двох рівнях: організаційному та  особистісному рівнях. Конфлікт інтересів може бути поділений на наступні категорії (але не обмежуються тільки зазначеними):

Персональний конфлікт інтересів:

Особисті відносини (дружба, шлюб, наставник, студент, сімейні відносини) з особами, які беруть участь в поданні та рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії).

Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов'язані з темою рукопису, які можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подачі, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний конфлікт інтересів:

Колеги, які брали участь або спостерігали за проведенням даного дослідження.

Членство в організаціях, які б лобіювали інтереси автора.

Професійні або особисті відносини з установами та фінансовими органами, включаючи неурядові організації, дослідницькі установи та благодійні організації;

Фінансовий конфлікт інтересів:

Дослідницькі гранти (від будь-якого спонсоруючи джерела).

Патентні заявки (готівкові або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор і від яких він може мати прибуток.

Гонорари, подарунки і винагороди будь-якого роду.

Отримані та очікувані фінансові внески;

Отримані та очікувані подарунки;

Інші прямі або непрямі джерела фінансування або матеріальної вигоди.

Процедура:

Всі особи, що мають відношення до рукопису, коментують або оцінюють даний матеріал (автори, редактори, рецензенти і читачі), повинні задекларувати наявність конфлікту інтересів.

Якщо через особисті стосунки з автором рецензент не може об'єктивно оцінити рукопис - йому слід відмовитися від виконання завдання.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такої рецензента.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, який не був задекларований при подачі - рукопис може бути відхилений.

Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлено після публікації, при необхідності, статтю може бути виправлено або видалено.

 

Ідентифікація неетичної поведінки

Неправомірне поведінка та неетична поведінка можуть бути ідентифіковані та доведені до відома редактора та видавця в будь-який час і будь-ким.

Той, хто інформує редактора або видавця про таку поведінку, повинен надати достатню інформацію та докази для того, щоб розслідування було розпочато. Усі твердження слід сприймати серйозно, доки не буде досягнуто успішного рішення або висновку.

 Розслідування

Початкове рішення має бути прийняте редактором, який повинен звернутися за консультацією до видавця, якщо це необхідно.

Необхідно зібрати докази, уникаючи розповсюдження будь-яких звинувачень, крім тих, хто причетний до конфлікту.

Незначні порушення

Незначні порушення можуть бути вирішені без більш широкої консультації. У будь-якому випадку автору має бути надана можливість відповісти на будь-які звинувачення.

Серйозні порушення

Серйозні порушення можуть потребувати повідомлення про проблему роботодавців обвинуваченого. Редактор, у консультації з видавцем у разі необхідності, повинен приймати рішення, чи залучати роботодавців, або шляхом самостійного вивчення наявних доказів, або шляхом подальших консультацій з обмеженою кількістю експертів.

Результати (в порядку зростання тяжкості; можуть застосовуватися окремо або спільно)

Інформування та розмова з автором або рецензентом, де виникає непорозуміння або неправильне застосування прийнятних стандартів.

Більш чітко сформульований лист до автора або рецензента, що охоплює неправомірну поведінку і діє як попередження майбутніх порушень.

Публікація офіційного повідомлення про неправомірну поведінку.

Публікація редакційної статті, що детально описує порушення.

Офіційне відкликання публікації з журналу, у поєднанні з інформуванням керівника відділу рецензента, служб індексування та читацької аудиторії публікації.