Kurbanmuradov, D., Sokolov, V., & Astapenya, V. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛУ ШИФРУВАННЯ XTEA НА БАЗІ БЕЗПРОВОДОВИХ СИСТЕМ СТАНДАРТУ IEEE 802.15.4. Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка", 2(6), 32-45. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.6.3245