Kurbanmuradov, D., Sokolov, V. і Astapenya, V. (2019) «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛУ ШИФРУВАННЯ XTEA НА БАЗІ БЕЗПРОВОДОВИХ СИСТЕМ СТАНДАРТУ IEEE 802.15.4», Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка", 2(6), с. 32-45. doi: 10.28925/2663-4023.2019.6.3245.