[1]
S. Kuznichenko і I. Buchynska, «ВИБІР ОПЕРАТОРІВ АГРЕГУВАННЯ ДЛЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 2, вип. 6, с. 46–56, Груд 2019.