Електронне фахове наукове  видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом, присвяченим проблемам використання інформаційної та кібернетичної безпеки та інформаційних технологій. 
Засновник:  Київський університет імені Бориса Грінченка

Рік заснування:  2018

ISSN: 2663-4023

https://doi.org/10.28925/2663-4023

Тематика: системи захисту інформації, інформаційна безпека держави, інформаційні технології 

Галузь науки: технічні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.   

м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 518

+38 (044) 461-02-34

Crossref Member Badge Index Copernicus Research Bib Google Scholar BASE