Оплата

Редакція не стягуює жодної авторської плати за подання, рецензування, публікацію рукописів та цифрові ідентифікатори DOI.