Редакційний штат

                                                                      Редакційна колегія

                                                                      Головний редактор

                                                                      БУРЯЧОК Володимир

                                                            доктор технічних наук, професор

                                                 Київський університет імені Бориса Грінченка

                                                               OrcID: 0000-0002-4055-1494

                                                                Відповідальний секретар

                                                                      СКЛАДАННИЙ Павло

                                             Київський університет імені Бориса Грінченка

                                                               OrcID: 0000-0002-7775-6039

                                                               Члени редакційної колегії

АРІПОВ Мірсаід

доктор технічних наук, професор
Національний університет Узбекистану (Узбекистан) 

АЛЕКСАНДЕР Марек

доктор технічних наук, професор
Вища державна технічна школа у Новому Сончі (Польща) 
OrcID: 0000-0003-2619-1063
Scopus ID 6507823059

БЕССАЛОВ Анатолій

доктор технічних наук, професор
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6967-5001
Scopus ID 6701798930

БУШМА Олександр

доктор технічних наук, професор
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-1604-6129
Scopus ID 6602349022

БАРАННІК Володимир

доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 
OrcID: 0000-0002-2848-4524
Scopus ID 27867503300

ГНАТЮК Сергій

доктор технічних наук, доцент
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-4992-0564
Scopus ID 36184129600

ТЕРЕЙКОВСКИЙ Ігор

доктор технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
OrcID: 0000-0003-4621-9668
Scopus ID 57195940293

ГРИЩУК Руслан

доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9985-8477
Scopus ID 57192962493

ЖИЛЬЦОВ Олексій

кандидат педагогічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна)
OrcID: 0000-0002-7253-5990
Scopus ID 57218571180

КАЗАКОВА Надія

доктор технічних наук, доцент
Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3968-4094 
Scopus ID 57198382610

КАРПІНСЬКИЙ Микола

доктор технічних наук, професор
Університету у Бєльсько-Бялій (Польща) 
OrcID: 0000-0002-8846-332X
Scopus ID 57202467671

ЛАХНО Валерій

доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9695-4543
Scopus ID 57162971300

ЛИТВИН Оксана

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-5118-1003
Scopus ID 57211132814

ОПІРСЬКИЙ Іван 

доктор технічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
OrcID: 0000-0002-8461-8996
Scopus ID 57196084435

МОРЗЕ Наталія

доктор педагогічних наук, професор 
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3477-9254
Scopus ID 56436661900

МАРҐАРОВ Геворг

кандидат технічних наук, професор
Державний інженерний університет Вірменії (Вірменія) 

НАЗАРКЕВИЧ Марія 

доктор технічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6528-9867
Scopus ID 26868037300

СЕМКО Віктор 

доктор технічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0001-5157-4264
Scopus ID 6701364117

СМІРНОВ Олексій 

доктор технічних наук, професор
Центральноукраїнський національний технічний університет (Україна) 
OrcID:0000-0001-9543-874X
Scopus ID 57208667815

ПРОШКІН Володимир

доктор педагогічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9785-0612
Scopus ID 6602644140

КАЗМІРЧУК Світлана 

доктор технічних наук, доцент
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0001-6083-251X
Scopus ID 57103601200

КОРШУН Наталія 

доктор технічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-2908-970X
Scopus ID

ТОЛЮПА Сергій

доктор технічних наук, професор
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-1919-9174
Scopus ID 57201779357

ХУ Женгбінг

PhD, професор
Класичний університет центрального Китаю 
OrcID: 0000-0002-6140-3351
Scopus ID 57192921573

СЄЙЛОВА Нургуль

PhD, доцент
Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва 
OrcID: 0000-0003-3827-179X
Scopus ID 57200070158

МЬОН Сонг Хван

PhD, професор 
Університет Інга. (Республіка Корея)