Редакційний штат

Редакційна колегія
Головний редактор
БУРЯЧОК Володимир
доктор технічних наук, професор
Київський університет імені Бориса Грінченка
Scopus ID 6507458643
Web of Science ResearcherID M-6122-2019

OrcID: 0000-0002-4055-1494

Відповідальний секретар
СКЛАДАННИЙ Павло
Київський університет імені Бориса Грінченка
Scopus ID 57204922790
Web of Science ResearcherID L-9491-2018

OrcID: 0000-0002-7775-6039

                                                               Члени редакційної колегії

АРІПОВ Мірсаід

доктор технічних наук, професор
Національний університет Узбекистану (Узбекистан) 

АЛЕКСАНДЕР Марек

доктор технічних наук, професор
Вища державна технічна школа у Новому Сончі (Польща) 
OrcID: 0000-0003-2619-1063
Scopus ID 6507823059
Web of Science ResearcherID

БЕССАЛОВ Анатолій

доктор технічних наук, професор
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6967-5001
Scopus ID 6701798930
Web of Science ResearcherID J-4071-2017

БУШМА Олександр

доктор технічних наук, професор
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-1604-6129
Scopus ID 6602349022
Web of Science ResearcherID AAG-6109-2019

БАРАННІК Володимир

доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна) 
OrcID: 0000-0002-2848-4524
Scopus ID 27867503300
Web of Science ResearcherID

ГНАТЮК Сергій

доктор технічних наук, доцент
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-4992-0564
Scopus ID 36184129600
Web of Science ResearcherID N-8708-2018

ТЕРЕЙКОВСКИЙ Ігор

доктор технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
OrcID: 0000-0003-4621-9668
Scopus ID 57195940293
Web of Science ResearcherID A-6398-2018

ГРИЩУК Руслан

доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9985-8477
Scopus ID 57192962493
Web of Science ResearcherID

ЖИЛЬЦОВ Олексій

кандидат педагогічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна)
OrcID: 0000-0002-7253-5990
Scopus ID 57218571180
Web of Science ResearcherID

КАЗАКОВА Надія

доктор технічних наук, доцент
Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3968-4094 
Scopus ID 57198382610
Web of Science ResearcherID X-5671-2019

КАРПІНСЬКИЙ Микола

доктор технічних наук, професор
Університету у Бєльсько-Бялій (Польща) 
OrcID: 0000-0002-8846-332X
Scopus ID 57202467671
Web of Science ResearcherID

ЛАХНО Валерій

доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9695-4543
Scopus ID 57162971300
Web of Science ResearcherID H-7021-2016

ЛИТВИН Оксана

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-5118-1003
Scopus ID 57211132814
Web of Science ResearcherID AAF-9050-2019

ОПІРСЬКИЙ Іван

доктор технічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
OrcID: 0000-0002-8461-8996
Scopus ID 57196084435
Web of Science ResearcherID AAW-5667-2020

МОРЗЕ Наталія

доктор педагогічних наук, професор 
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3477-9254
Scopus ID 56436661900
Web of Science ResearcherID R-1665-2018

МАРҐАРОВ Геворг

кандидат технічних наук, професор
Державний інженерний університет Вірменії (Вірменія) 

НАЗАРКЕВИЧ Марія

доктор технічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6528-9867
Scopus ID 26868037300
Web of Science ResearcherID

СЕМКО Віктор 

доктор технічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0001-5157-4264
Scopus ID 6701364117
Web of Science ResearcherID

СМІРНОВ Олексій

доктор технічних наук, професор
Центральноукраїнський національний технічний університет (Україна) 
OrcID:0000-0001-9543-874X
Scopus ID 57208667815
Web of Science ResearcherID H-1289-2019

ПРОШКІН Володимир

доктор педагогічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9785-0612
Scopus ID 6602644140
Web of Science ResearcherID AAK-2139-2020

КАЗМІРЧУК Світлана

доктор технічних наук, доцент
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0001-6083-251X
Scopus ID 57103601200
Web of Science ResearcherID

КОРШУН Наталія 

доктор технічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-2908-970X
Scopus ID
Web of Science ResearcherID ABF-3659-2020

ТОЛЮПА Сергій

доктор технічних наук, професор
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-1919-9174
Scopus ID 57201779357
Web of Science ResearcherID

УСТИМЕНКО Василь

доктор фізико-математичних наук, професор
Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
OrcID: 0000-0002-2138-2357
Scopus ID 16647651500
Web of Science ResearcherID

ХУ Женгбінг

PhD, професор
Класичний університет центрального Китаю 
OrcID: 0000-0002-6140-3351
Scopus ID 57192921573
Web of Science ResearcherID

СЄЙЛОВА Нургуль

PhD, доцент
Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва 
OrcID: 0000-0003-3827-179X
Scopus ID 57200070158
Web of Science ResearcherID

МЬОН Сонг Хван

PhD, професор 
Університет Інга. (Республіка Корея)