Редакційна колегія

                                                                      Головний редактор

                                                           БУРЯЧОК Володимир Леонідович

                                                            доктор технічних наук, професор

                                                 Київський університет імені Бориса Грінченка

                                                               OrcID: 0000-0002-4055-1494

                                                                Відповідальний секретар

                                                       СКЛАДАННИЙ Павло Миколайович

                                             Київський університет імені Бориса Грінченка

                                                               OrcID: 0000-0002-7775-6039

                                                               Члени редакційної колегії

АРІПОВ Мірсаід Мірсиддикович

д-р техн. наук, проф., Національний університет Узбекистану (Узбекистан) 
OrcID: 

АЛЕКСАНДЕР Марек Богуслав

д-р техн. наук, асоційований проф., Вища державна технічна школа у Новому Сончі (Польща) 
OrcID: 0000-0003-2619-1063

БЕССАЛОВ Анатолій Володимирович

д-р техн. наук, проф., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6967-5001

БУШМА Олександр Володимирович

д-р техн. наук, проф., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 

ГНАТЮК Сергій Олександрович

д-р техн. наук, доц., Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-4992-0564

ТЕРЕЙКОВСКИЙ Ігор Анатолійович

д-р техн. наук, доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» ім. Ігоря Сікорського (Україна) OrcID: 0000-0003-4621-9668

ГРИЩУК Руслан Валентинович

д-р техн. наук, проф., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9985-8477

ЖАНҐІСІНА Ґульнур Давлетжанівна

д-р пед. наук, проф., Центрально-Азійський Університет (Казахстан) 
OrcID: 

ЖИЛЬЦОВ Олексій Борисович

канд. пед. наук, проф., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна)
OrcID: 

КАЗАКОВА Надія Феліксівна

д-р техн. наук, доц., Одеська державна академія технічного регулювання та якості (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3968-4094 

КАРПІНСЬКИЙ Микола Петрович

д-р техн. наук, проф., Університету у Бєльсько-Бялій (Польща) 
OrcID: 0000-0002-8846-332X

ЛАХНО Валерій Анатолійович

д-р техн. наук, проф., Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9695-4543

ЛИТВИНЕНКО Володимир Іванович

д-р техн. наук, проф., Херсонський національний технічний університет (Україна) 
OrcID: 

МОРЗЕ Наталія Вікторівна

д-р пед. наук, проф., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3477-9254

МАРҐАРОВ Геворг Іванович

канд. техн. наук, проф., Державний інженерний університет Вірменії (Вірменія) 
OrcID: 

НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївна

д-р техн. наук, доц., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6528-9867

СЕМКО Віктор Володимирович

д-р техн. наук, доц., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0001-5157-4264

СМІРНОВ Олексій Анатолійович

д-р техн. наук, проф., Центральноукраїнський національний технічний університет (Україна) 
OrcID:0000-0001-9543-874X

ПРОШКІН Володимир Вадимович

д-р пед. наук, доц., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9785-0612

КАЗМІРЧУК Світлана Володимирівна

д-р техн. наук, Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0001-6083-251X

ТОЛЮПА Сергій Васильович

д-р техн. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-1919-9174

ХУ Женгбінг

PhD, проф., Класичний університет центрального Китаю 
OrcID: 

СЄЙЛОВА Нургуль Абадуллаївна

PhD, доц., Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва (Казахстан) 
OrcID: 0000-0003-3827-179X

МЬОН Сонг Хван

PhD, проф., Університет Інга. (Республіка Корея) 
OrcID: