Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом галузі інформаційних технологій, присвяченим проблемам дослідження, створення, впровадження та супроводження перспективних технологій інформаційної і кібернетичної безпеки та захисту інформації в освітній, науковій і науково-технічній діяльності як в Україні, так і поза її межами.
Засновник:  Київський університет імені Бориса Грінченка

Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних  наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019, № 975

Реєстр наукових фахових видань України

Open Ukrainian Citation Index

Рік заснування:  2018

ISSN: 2663-4023

https://doi.org/10.28925/2663-4023

Тематика: системи захисту інформації, інформаційна безпека держави, інформаційні технології
м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 518
+38 (044) 461-02-34

Crossref Member Badge