МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: публічні послуги; електронне урядування; інтероперабельність; державні електронні інформаційні реєстри

Анотація

В статті розглянуті результати дослідження щодо розробки методичних аспектів цифрової трансформації публічних послуг на основі запропонованих процедур формалізації процесу реінжинірингу адміністративних процесів їх надання з урахуванням можливостей інформаційних технологій.

У вступі окреслено проблему в загальному вигляді, яка полягає у тому, що не дивлячись на значні результати із впровадження концепції електронного урядування, переважна більшість населення не користується електронними публічними послугами. Проаналізовані причини такої проблемної ситуації, серед яких слід відмітити надмірно складні процедури надання та отримання публічних (адміністративних) послуг, недоступність інформації про них; тривалі строки надання послуг через відсутність інформаційних систем, які здатні забезпечувати обміну даними між державними електронними інформаційними ресурсами та адміністративними органами; відсутність державної стандартизації надання публічних послуг. Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив що на цей час достатньо повно опрацьовані тільки загальні аспекти доцільності проведення робіт з аналізу та реінжинірингу адміністративних процесів надання публічних послуг перед їх реалізацією у електронному форматі, що ж до питання формалізації процесу цифрової трансформації публічних послуг за рахунок придатних для практичного використання методичних підходів, то воно як і раніше залишається відкритим і потребує подальших досліджень. З урахуванням цього сформульовано мету досліджень, яка полягає у розробці методичного забезпечення цифрової трансформації публічних послуг, а завдання дослідження полягає у формалізації процесу реінжинірингу публічних послуг та розробці відповідних процедур, які придатні для практичного використання.

У результатах дослідження описується загальний методологічний підхід до цифрової трансформації публічних послуг, який полягає у побудові моделей «як є» (as is)  і «як потрібно» (to be). Запропоновано в якості інформаційної основи побудови моделі «як є» розглядати реєстр адміністративних послуг, який містить уніфіковані назви послуг, документів, стандартизовані описи адміністративних процесів, а також результати аудиту державних електронних інформаційних ресурсів. Після побудови моделі «як є» на її основі необхідно визначити інформаційні взаємозв’язки послуг, провести аудит та оптимізацію (реінжиніринг) порядків (адміністративних процесів) надання публічних послуг, а також комплексувати послуги, які пов’язані за життєвими ситуаціями. В результаті буде побудовано обрис надання публічних послуг (модель «як потрібно»), який далі необхідно впровадити. Під обрисом розуміється технічний варіант надання сукупності публічних послуг, який визначається в результаті синтезу адміністративних процесів надання послуг і можливостей засобів обробки інформації. При цьому завдання побудови обрису надання сукупності публічних послуг полягає у виборі такого варіанту реалізації сукупності відповідних адміністративних процесів, при якому досягається максимальна ефективність надання сукупності публічних послуг. Здійснено формалізацію завдання, яке полягає у виборі такого варіанта адміністративних процесів надання публічних послуг у суб’єктах надання послуг і обміну інформацією між ними з використанням відповідних інформаційних технологій, при яких досягається мінімум витрат на надання всієї сукупності послуг. Враховуючи постановку завдання та застосування агрегативно-декомпозиційного підходу, його вирішення здійснюється в два етапи: спочатку будується графова структура варіантів адміністративних процесів сукупності публічних послуг (модель «як є») з урахуванням їх взаємозв’язку, а потім у цій графовій структурі знаходиться мінімальний шлях, який і буде визначати оптимальний варіант адміністративних процесів надання всієї сукупності публічних послуг з використанням інформаційних технологій (модель «як потрібно», обрис).

У висновку описані основні результати дослідження та перспективи подальших розвідок.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Survey "Assessment of the quality of administrative services by the population of Ukraine", July 2019. Electronic resource. Access mode: https://dif.org.ua/article/otsinki-naselennyam-ukraini-yakosti-nadannya-administrativnikh-poslug_2019

UN eGovernment Survey. Electronic resource. Access mode: https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf

Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 29, 2019 № 849. Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2019-%D0%BF

Chausovskaya S.I. The concept of public services and their classification. S.I. Chausovska / State and Regions, 2017, № 1 (57). Pp. 102-108.

E-government and e-democracy: textbook. aid .: at 15 o'clock / for the general. ed. A.I. Semenchenko, V.M. Dreshpak. Part 10: Electronic services / [R.M. Matviychuk, S.P. Kanjuba]. - К .: 2017. - 60 с.

Status and prospects of development of state electronic information resources. Electronic resource. Access mode: http://tapas.org.ua/components/elektronni-posluhy/

Tishchenkova I.O. Electronic services in the activity of public administration of Ukraine: monograph. / Tishchenkova I.O. - Dnipro: Dnipro. state University of Internal Affairs Affairs, 2017. - 156 p.

Electronic services: textbook. way. / I.V. Klimenko; for general ed. Dr. of Science from the state. upr., prof. N.V. Hrytsyak. - Kyiv: NAPA under the President of Ukraine, 2014. - 100 p.

Regulations on the Register of Administrative Services. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 5, 2011 № 1274 On the Register of Administrative Services. Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1274-2011-%D0%BF.

Software complex for automation of administrative service centers (Information system "Beehive") as a subsystem of the System of electronic interaction of executive authorities. Electronic resource. Access mode: https://vulyk.gov.ua/#/.

System of electronic interaction of state electronic information resources. Electronic resource. Access mode: https://trembita.gov.ua/ua.

Samokhvalov Yu.Ya. Formation of technical appearance of automated systems / Yu.Ya. Samokhvalov, E.N. Naumenko, O.I. Burba // Registration, storage and data processing, 2011, Vol. 13, № 3. P. 51-61.

Samokhvalov Yu.Ya. Pre-project design of automated systems [Monograph] / Yu.Ya. Samokhvalov, O.I. Burba. K .: TriK, 2013, 295 p.

Pasichnyk O.O. Determining the optimal version of the information infrastructure of corporate information space / О.О. Pasichnyk, O.I. Burba // Management of complex systems development, 2014, № 18. P. 133-139.

Tsvirkun A.D. Fundamentals of the synthesis of the structure of complex systems / A.D. Tsvirkun - M .: Nauka, 1982. - 197 p.

Requirements for the preparation of the technological card of the administrative service. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of requirements for preparation of technological card of administrative service. Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF

Law of Ukraine on Administrative Services. Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Thomas H. Cormen Algorithms: Construction and Analysis. 2nd ed. / Thomas H. Cormen et al. - M .: Williams Publishing House, 2007. - 1296 p.

Sniedovich M. Dijkstra’s algorithm revisited: the dynamic programming connexion / M. Sniedovich // Journal of Control and Cybernetics - 2006 - 35 (3) p. 599–620 - Electronic resource. Access mode: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/cc/cc35/cc3536.pdf.


Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
[1]
O. Burba, Y. Kopytin, O. Pasichnyk, і A. Piskun, «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ », Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 4, вип. 8, с. 174-191, Чер 2020.