ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ КІБЕРЗАХИСТУ

Ключові слова: проєкт; кібербезпека; кіберзахист; бюджет; ефективність; управління проєктами

Анотація

У статті проведено концептуальну оцінку існуючого визначення терміну «проєкт» та вдосконалено його управлінське тлумачення. Сформульовано основні сутнісні характеристики проєкту, наведено відповідний категоріальний апарат, що дозволяє систематизувати проєктну діяльність та адаптувати її під різні об’єкти застосування. Зокрема, зроблена спроба уточнити визначення проєкту для сфери кібербезпеки та кіберзахисту. Визначено процеси, що впливають на проєктну діяльність на рівні держави, регіонів та окремих підприємств. Доведено, незважаючи на те, що проблеми кіберзахисту поступово зміщуються на державний рівень в контексті національної безпеки, проєктна діяльність в означеній сфері відбувається, насамперед, на рівні окремих суб’єктів господарювання. Здійснено наукову оцінку кіберпростору в якості  середовища для проєктної діяльності. Виокремлено такі особливості проєктів у сфері кіберзахисту як підвищений рівень впливу з боку держави, складність стадії ініціації, критичне значення термінів реалізації, значна диференціація за бюджетом, необмежена кількість можливих учасників, високий рівень персоніфікації, складність у розрахунках показників ефективності. Визначено ключові завдання управління проєктами в сфері кібербезпеки: формулювання основної мети проєкту та ранжирування його цілей, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування, оцінка проєктних ризиків, підбір виконавців проєктних робіт, складання графіку реалізації проєкту, визначення потреби у ресурсах, забезпечення контролю тощо. Сформовано пропозиції щодо оптимізації процесів управління проєктами в сфері кіберзахисту. Наголошено на перспективності використання послідовних методів управління проєктами, за рахунок спрощеної комунікації із замовниками, можливістю чітко розділити процес впровадження систем кіберзахисту на певні етапи, а також  впровадити на означених етапах ефективний механізм моніторингу та контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Archibald R. Management of high-tech programs and projects. URL: http://pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/Rassel-D.-Archibald-Upravlenie-vyisokotehnologichnyimi-programmami-i-proektami.pdf

Baguli F. Project Management / Transl. From English. V. Petrashek. Moscow: FAIR-PRESS, 2002. 208 p.

Chernykhivska A. V. Advantages of project management application in regional management. URL: http://www.sedu.com.ua/archive/34/pdf/10.pdf

Voronkova V. G., Romanenko T. P., Andryukaitene R. The concept of development of project-oriented business in the conditions of digital transformation to SMART-society. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy. 2016. Vol. 67 (2016), pp. 13 - 27.

Makukh J. D. Terminological levels of the concept of "project". Globalization and project management in the XXI century: materials of scientific practice. Conf., (Lviv, October 9-10, 2003), 2003, pp. 35-37.

On the basic principles of cybersecurity of Ukraine: Law of Ukraine № 2163-VIII, edition of 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Current trends in cybersecurity policy: conclusions for Ukraine. Analytical note. National Institute for Strategic Studies. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/294/

Brailovsky M. M., Khoroshko V. O. Features of cybersecurity at the enterprises of Ukraine in modern conditions. Security of socio-economic processes in cyberspace: materials of All-Ukrainian scientific-practical conf. (Kyiv, March 27, 2019). 2019, pp. 18-20.

Glubochenko K. O. Peculiarities of application of project management technologies in the field of local self-government. Scientific works. Governance. 2013. Issue 202, vol. 214, pp. 84-87.

Martsinkovska O. B. Modern approaches to team management in the context of project implementation. Regional aspects of development of productive forces of Ukraine. 2016. Issue 21, pp. 102-108.


Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2020-12-24
Як цитувати
[1]
A. Andreichenko, НorbachenkoS., і O. Dykyi, «ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ КІБЕРЗАХИСТУ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 2, вип. 10, с. 45-53, Груд 2020.