МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОРУШНИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.6372

Ключові слова:

інформаційна безпека, математичне моделювання, модель порушника, розподіл ресурсів

Анотація

Для забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах управління, побудови ефективної системи захисту інформації, мало виявити канали витоку інформації, проаналізувати можливі загрози, наслідки їх реалізації та оцінити втрати. Потрібно ще добре уявляти вигляд порушника. Однією з найважливіших складових ймовірного сценарію здійснення протиправних дій щодо доступу до інформації є модель порушника. Наявність такої моделі порушника безпеки, котра постійно коригується на основі отримання нових знань про можливості порушника та зміни в системі захисту, на основі аналізу причин порушень які відбулися, дозволить вплинути на самі ці причини, а також точніше визначити вимоги до системи забезпечення інформаційної безпеки від даного виду порушень. Правильно побудована модель порушника інформаційної безпеки, (адекватна реальності), у котрій відбиваються його практичні та теоретичні можливості, апріорні знання, час і місце дії і т.п. характеристики — важлива складова успішного проведення аналізу ризику та визначення вимог до складу та характеристиками системи захисту. У роботі розглянуті труднощі математичного моделювання при дослідженні інформаційного протистояння, які обумовлені, з одного боку, невизначеністю дій суперника, з другого – складністю створення умовного образу, який в найбільшій степені відповідає розгалуженій захисній структурі. При створенні математичної моделі однією з основних задач є визначення параметрів і характеристик, які формують цільову функцію. Розгляду цієї задачі і присвячена дана робота. Розглянуто модель, в якій цільова функція визначає частку втраченої при нападі інформації і виражається через динамічну вразливість системи, котра залежить від співвідношення ресурсів нападу і захисту, а також від імовірності реалізації такого співвідношення. Розглянуто форму цих залежностей. Вразливість виражається дробово-степеневою функцією, в якій показник степеня визначається природою інформаційної системи та її структурою. Щільність імовірності виділення нападом ресурсів x при заданій кількості ресурсів захисту задається двопараметричним законом розподілу. Підбираючи показники в обох залежностях, можна досягти їх максимального наближення до статистичних кривих і зрештою сформувати в явній формі цільову функцію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Yury Shcheblanin, Державний університет телекомунікацій

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Dmytro Rabchun, Державний університет телекомунікацій

Аспірант, асистент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Downloads


Переглядів анотації: 1711

Опубліковано

2018-09-27

Як цитувати

Shcheblanin, Y., & Rabchun, D. (2018). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОРУШНИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 1(1), 63–72. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.6372

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають