МЕТОД УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ ПОТОКІВ ДАНИХ В ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ, НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ І ЗБУРЕНЬ

Анотація

У статті запропоновано метод синтезу маршрутів передачі даних в конфліктуючих гетерогенних самоорганізованих бездротових мережах передачі даних за умов зовнішніх і внутрішніх впливів. При цьому під маршрутизацією розуміється процес визначення в мережі передачі даних одного або множини маршрутів (шляхів), оптимальних у рамках обраних критеріїв, між заданою парою або множиною мережних вузлів. Таким чином, маршрутом є послідовність мережних вузлів і трактів передачі даних, які з’єднують пару вузлів мережі для інформаційної взаємодії. Метод базується на математичній моделі функціонування мережі передачі даних в віртуальному багатомірному просторі параметрів. В основі моделі функціонування покладено граф-модель інформаційної взаємодії вузлів мережі в процесі передачі даних між вузлами рецепторами і акцепторами при передачі потоків даних. Виходячи з постановки задачі, формально визначено функцію ціни в якості значення віртуальної відстані між вузлами гетерогенної мережі передачі даних. На відміну від алгоритмів Флойда-Уоршала і Дейкстри при синтезі маршруту передачі даних враховується як завантаження обчислювального середовища вузлів мережі, так і стан каналів інформаційної взаємодії вузлів мережі, а також можливі зміни параметрів функціонування мережі при передачі даних. При цьому мережа передачі даних є самоорганізованою, не має виділених вузлів, що забезпечує її гарантоздатність за умов зовнішніх і внутрішніх впливів, конфліктів при передачі даних, а також варіативної топології. Запропонований метод синтезу маршрутів передачі даних при управлінні маршрутизацією потоків даних в гетерогенних мережах орієнтований на можливість реалізації в межах існуючих протоколів базової моделі взаємодії відкритих систем - моделі OSI, яка є еталонною мережевою моделлю для комунікацій і розробки мережевих протоколів.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
[1]
V. Semko і O. Semko, «МЕТОД УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ ПОТОКІВ ДАНИХ В ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ, НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ І ЗБУРЕНЬ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 3, вип. 11, с. 73-84, Бер 2021.