МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, модель, білінійні функції, взаємне інвестування, кібербезпека, ситуаційний центр транспорту

Анотація

Вирішено актуальну задачу знаходження оптимальної стратегії управління процедурою взаємного фінансового інвестування в ситуаційний центр з кібербезпеки на транспорті. Метою роботи є розробка моделі для системи підтримки прийняття рішень по безперервному взаємному інвестуванню в ситуаційний центр з кібербезпеки, що відрізняється від існуючих рішенням білінійної диференціальної гри якості з декількома термінальними поверхнями. Для досягнення мети був використаний дискретно-апроксимаційних метод вирішення Для досягнення мети був використаний дискретно-апроксимаційних метод вирішення білінійної диференціальної гри якості з залежними рухами. Застосування даного методу в розробленій системі підтримки прийняття рішень, на відміну від існуючих, дає конкретні рекомендації при виборі управлінських рішень в інвестиційному процесі. Запропонована модель дає конкретні рекомендації при виборі стратегій в інвестиційному процесі побудови захищеного ситуаційного центру. В ході обчислювального експерименту розглянуто новий клас білінійних диференціальних ігор, який дозволив адекватно описати процес інвестування в засоби КрБ ситуаційних центрів транспорту в Казахстані і Україні. Вперше запропоновано модель, що описує процес взаємного інвестування, засновану на рішенні білінійних рівнянь і диференціальної гри якості з декількома термінальними поверхнями. Розглянуто особливість диференціальної гри на прикладі взаємного інвестування в засоби кібербезпеки ситуаційного центру транспорту. При цьому права частина системи диференціальних рівнянь представлена у вигляді білінійних функцій з довільними коефіцієнтами. Модель дозволяє спрогнозувати результати інвестування і знайти стратегії управління інвестиційним процесом в системи захисту і кібербезпеки ситуаційного центру транспорту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Valerii A. Lakhno, Національний університет біоресурсів і природокористування

Д.т.н., професор, зав. каф. комп’ютерних систем і мереж

Volodymyr P. Malyukov, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. ф.-м. н., доцент, професор каф. комп’ютерних систем і мереж

Liubov D. Plyska, Національний університет біоресурсів і природокористування

аспірантка кафедри комп’ютерних систем і мереж

Посилання

Gordon, L. A., Loeb, M. P., Lucyshyn, W., & Zhou, L. (2015). Externalities and the magnitude of cyber security underinvestment by private sector firms: a modification of the Gordon-Loeb model. Journal of Information Security, 6(1), 24. DOI: 10.4236/jis.2015.61003

Fielder, A., Panaousis, E., Malacaria, P., Hankin, C., & Smeraldi, F. (2016). Decision support approaches for cyber security investment. Decision Support Systems, 86, 13–23. DOI: org/10.1016/j.dss.2016.02.012

Meland, P. H., Tondel, I. A., & Solhaug, B. (2015). Mitigating risk with cyberinsurance. IEEE Security & Privacy, 13(6), 38–43. DOI: 10.1109/MSP.2015.137

Smeraldi, F., & Malacaria, P. (2014). How to spend it: optimal investment for cyber security. In Proceedings of the 1st International Workshop on Agents and CyberSecurity (p. 8). ACM. DOI: 10.1145/2602945.2602952

Tosh, D. K., Molloy, M., Sengupta, S., Kamhoua, C. A., & Kwiat, K. A. (2015, August). Cyber-investment and cyber-information exchange decision modeling. In High Performance Computing and Communications (HPCC), 2015 IEEE 7th International Symposium on Cyberspace Safety and Security (CSS), 2015 IEEE 12th International Conferen on Embedded Software and Systems (ICESS), 2015 IEEE 17th International Conference on (pp. 1219–1224). IEEE.

Alpcan, T., & Bambos, N. (2009, October). Modeling dependencies in security risk management. In Risks and Security of Internet and Systems (CRiSIS), 2009 Fourth International Conference on (pp. 113–116). IEEE.6.

Peppard, J. The strategic management of information systems: Building a digital strategy [Text] / J. Peppard, J. Ward, John Wiley & Sons, 2016.

Malyukov V.P. A differential game of quality for two groups of objects [Text] / V.P. Malyukov // Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 1991. – Vol. 55. – Iss. 5. – pp. 596 – 606.

Cassidy, A. A practical guide to information systems strategic planning [Text] / A. Cassidy, CRC press, 2016.

Bonczek, R. H. Foundations of decision support systems [Text] / R. H. Bonczek, C. W. Holsapple, & A. B. Whinston, Academic Press, 2014, P. 412.

Malyukov V.P. Discrete-approximation method for solving a bilinear differential game [Text] / V.P. Malyukov // Cybernetics and Systems Analysis. – 1993. – Vol. 29. – Iss. 6. – P. 879 – 888.

Koziolek, A. Assessing survivability to support power grid investment decisions [Text] / A. Koziolek, A. Avritzer, S. Suresh, D. S. Menasché, M. Diniz, E. D. S. e Silva, & L. Happe // Reliability Engineering & System Safety. – 2016. – Vol. 155. – P. 30–43. https://doi.org/10.1016/j.ress.2016.05.015

Lakhno, V. Development of a Support System for Managing the Cyber Security of Information and Communication Environment of Transport [Text] / V. Lakhno, A. Petrov, & A. Petrov // In International Conference on Information Systems Architecture and Technology. – 2017. – P. 113–127. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67229-8_11

Lakhno, V. A. Development of a support system for managing the cyber security [Text] / V.A. Lakhno // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2017. – Vol. (2). – P. 109–116. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2017-2-12

Lakhno, V. Funding model for port information system cyber security facilities with incomplete hacker information available [Text] / V. Lakhno, V. Malyukov, L. Parkhuts,

V. Buriachok, B. Satzhanov, & A. Tabylov // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2018. Vol. 96. – P. 4215-4225.

Akhmetov, B. Model of investment strategies in cyber security systems of transport situational centers. [Text] / B. B. Akhmetov, V. A. Lakhno, & V. P. Malyukov // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. Vol. 2(45). – P. 83-90.


Переглядів анотації: 186
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
[1]
V. A. Lakhno, V. P. Malyukov, і L. D. Plyska, «МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ТРАНСПОРТУ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 2, вип. 2, с. 68-79, Груд 2018.