ВПЛИВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Ключові слова: інформація, достовірність, загроза, інформаційний простір, Інтернет

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано визначення достовірності інформації, об’єктів та суб’єктів інформації, які стануть першим кроком для розроблення такої методики, яка буде виявляти вплив на достовірність інформаційних ресурсів. Під терміном достовірність інформації слід розуміти наближеність інформації до першоджерела та адекватне сприйняття об'єкта розгляду суб’єктами системи інформаційного простору. В якості об’єктів інформаційної безпеки виступають особа, суспільство та держава. Всі види інформації, які відповідають потребам суб’єкта, відповідають таким властивостям як конфіденційність, цілісність та доступність інформації. Щодо впливу на інформацію та систему її обробки найбільший інтерес становлять загрози. Загроза в загальному вигляді буде представляти собою будь-який потенційно можливий несприятливий вплив на об’єкти, який (яка) завдає збиток суб’єкту інформаційної діяльності. Останнім часом значно поширився вплив на достовірність інформації, а отже з’явилося таке явище, як фальшива інформація. Для простого прикладу, це – новини, сторінки в соціальних мережах, підроблені під рейтингові сайти, за допомогою яких певні групи людей або окремі особи привертають увагу суспільства до недостовірних подій некоректним шляхом. Подібна інформація, зокрема, недостовірна, розповсюджуються з великою швидкістю, поступово поповнюючись новими подробицями, які є реакцією індивідуумів. Розглянуто шляхи появи недостовірної інформації. також надано рекомендації щодо виявлення недостовірної інформації. Зважаючи на те, що достовірність інформації залежить від самих видань, аналітикам слід звертати увагу на першоджерело, уважно вивчати факти, які лежать в основі інформації, ретельно перевіряти  сумнівні відомості. Недостовірною дослідник має вважати інформацію, що надходить до інформаційного простору з «конфіденційних» джерел, навіть якщо матеріал містить посилання на організацію, яку представляє «джерело».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Zoreslava M. Brzhevska, Державний університет телекомунікацій

Аспірант, асистент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки

Galyna I. Gaidur, Державний університет телекомунікацій

Д.т.н., доцент, завідуюча кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки

Andriy O. Anosov, Київський університет імені Бориса Грінченка

К.в.н., доцент, доцент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки

Посилання

V. Bogush and O. Yudin, Informatsiyna bezpeka derzhavy [Information security of the state]. 1st ed. Kyiv: MK-Press.

O. Yudin and S. Buchik, “Derzhavni informatsiyni resursy. Normatyvno-pravovyy analiz, zmist ta vyznachennya [State information resources: Regulatory analysis, content and definition],” Information security, no. 1 (20), pp. 72–75, 2014.

R. Grishchuk, The basics of cybernetic security [Fundamentals of cybernetic security]. Zhytomyr: ZNAEU, 2016.

O. Yudin and S. Buchik, “Analiz zahroz derzhavnym informatsiynym resursam [Analysis of threats to state information resources],” Problems of informatization and management, no. 4 (44), pp. 93–99, 2013.

V. Buryachok, V. Tolybko, V. Khoroshko, and S. Tolyuta, “Informatsiyna ta kiberbezpeka: sotsiotekhnichnyy aspekt [Information and cybersecurity: sociotechnical aspect]. Kyiv: SUT, 2015.

O. Yudin and S. Buchik, “Zahrozy derzhavnym informatsiynym resursam: terminy ta vyznachennya [Threats to state information resources: terms and definitions],” Information protection, no. 2 (16), pp. 121–125, 2014.

D. Dubov, Kiberbezpeka: svitovi tendentsiyi ta vyklyky dlya Ukrayiny [Cybersecurity: world trends and challenges for Ukraine]. Kyiv: NISD, 30 p., 2011.

E. Kyrylchuk, “Problemy natsional'noyi informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti suchasnykh natsional'nykh derzhavotvorchykh protsesiv ta svitovoyi intehratsiyi [Problems of national information security of Ukraine in the context of modern national state-building processes and world integration],” Scientific works of MAUP, vol. 1, pp. 89–95, 2013.

O. Sagaydak, “Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv [Information security of Ukraine in the context of globalization challenges],” Visnyk of Lugansk National University named after. T. Shevchenko. Sociological sciences, vol. 2 (2), no. 12, pp. 110–125, 2010.

V. Petryk, “Sutnist' informatsiynoyi bezpeky derzhavy, suspil'stva ta osoby [Essence of information security of the state, society and person],” Law journal, no. 5, pp. 122–134, 2009.

S. Gorova, Internet-ZMI yak ob"yekt bibliotechnoyi informatsiynoyi diyal'nosti [Internet media as an object of library information activity]. Kyiv: NAS of Ukraine, 2013.


Переглядів анотації: 231
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
[1]
Z. M. Brzhevska, G. I. Gaidur, і A. O. Anosov, «ВПЛИВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 2, вип. 2, с. 105-112, Груд 2018.