ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ПОБУДОВИ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2023.20.183204

Ключові слова:

кібербезпека; інформаційна безпека; ІБ; інформаційні технології; IT; захист інформації; вразливості; навчальний процес; освітній стандарт

Анотація

В статті проаналізований світовий ринок з надання освітніх послуг в сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки. Дослідження має на меті порівняти стратегій побудови навчальних програм для другого та третього освітнього рівня для спеціальностей, пов’язаних з інформаційними технологіями, інформаційною та кібербезпекою, а також сформувати рекомендації для гармонізації процесу навчання та міжнародних стандартів. Програми підготовки спеціалістів з кібербезпеки надто швидко застарівають. Оновлення ISO-стандартів проходить приблизно кожні чотири роки. Також стандарт для спеціальності 125 «Кібербезпека» для третього освітнього рівня ще потребує доопрацювання. З’являється проблема формування послідовного процесу впровадження новітніх підходів і практик в навчальні програми. Зростання ринку інформаційних технологій призводить до розширення потреб в спеціалістів з кібербезпеки. Видно, що одночасно відбуваються два процеси: перехід від практичних навичок до фундаментальних знань і навпаки. Найуспішнішими є ті заклади вищої освіти, які можуть комбінувати обидва підходи одночасно. Але для цього потрібно мати в своєму складі експериментальну базу, практичні навчальні лабораторії та штат викладачів і науковців. Таку задачу можуть виконувати лише великі установи. Так як виклики в кібербезпеці постійно змінюються, то від закладів вищої освіти вимагається вдосконалювати свої програми щорічно. Одночасно з процесом оновлення підходів до викладання проходять процеси вдосконалення корпусі міжнародних та галузевих стандартів, а також різноманітних кращих практик та фреймворків. Швидка зміна вимагає не тільки від викладачів постійного вдосконалення, але і від практикуючих фахівців з кібербезпеки. Таким чином, процес постійного навчання має продовжуватися й після формального закінчення магістратури чи аспірантури. В результаті даного дослідження видно, що лише комплексне формування навичок з інформаційної безпеки дозволяє якісно підготувати фахівців. На базі цього приведені вимоги до освітнього стандарту для підготовки спеціалістів та науковців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Sokolov, V. (2022). Approaches to the Formation of Scientific Thinking in Cybersecurity High School Students. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 2(18), 124–137. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.18.124137

Buriachok, V., et al. (2021). Interdisciplinary Approach to the Development of Risk Management Skills on the basis of Decision-Making Theory. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 3(11), 155–165. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.11.155165

Shevchenko, S., et al. (2020). Conducting a Swot-Analysis of Information Risk Assessment as a Means of Formation of Practical Skills of Students Specialty 125 Cyber Security. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 2(10), 158–168. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.158168

Buriachok, V., et al. (2020). Application of Ni Multisim Environment in the Practical Skills Building for Students of 125 “Cybersecurity” Specialty. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 1(9), 159–169. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.9.159169

Buriachok, V., et al. (2018). Training Model for Professionals in the Field of Information and Cyber Security in the Higher Educational Institutions of Ukraine. Information Technologies and Learning Tools, 67(5), 277–291. https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2347

International Organization for Standardization (2020). ISO/IEC 19788-1:2011. Information Technology. Learning, Education and Training. Metadata for Learning Resources. Part 1: Framework. https://www.iso.org/standard/50772.html

National Institute of Standards and Technology (2023). Discussion Draft of the NIST Cybersecurity Framework 2.0 Core https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/04/24/

NIST%20Cybersecurity%20Framework%202.0%20Core%20Discussion%20Draft%204-2023%20final.pdf

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (2023). FY 2023. Inspector General Federal Information Security Modernization Act of 2014 (FISMA). Metrics Evaluator’s Guide, ver. 3.0. https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-05/fy_2023_ig_fisma_metrics_

evaluation_guide.pdf

FedRAMP (2018). General Document Acceptance Criteria, ver. 2.1. https://www.fedramp.gov/assets/resources/documents/FedRAMP_General_Document_Acceptance_Criteria.pdf

International Society of Automation (2020). ISA/IEC 62443. Series of Standards. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards

PCI Security Standards Council (2022). PCI DSS, ver. 4.0. https://docs-prv.pcisecuritystandards.org/PCI%20DSS/Standard/PCI-DSS-v4_0.pdf

Swift (2023). Customer Security Programme. https://www.swift.com/ru/node/

The European Parliament and of the Council (2018). Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights (2013). HIPAA Administrative Simplification. Regulation Text. 45 CFR Parts 160, 162, and 164. https://www.hhs.gov/sites/default/files/hipaa-simplification-201303.pdf

Lepofsky, R. (2014). COBIT 5 for Information Security. In: The Manager’s Guide to Web Application Security. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0148-0_10

Association of International Certified Professional Accountants (2023). SOC for Cybersecurity. https://www.aicpa-cima.com/topic/audit-assurance/audit-and-assurance-greater-than-soc-for-cybersecurity

Wollinger, G. R., Schulze, A. (2020). Handbuch Cybersecurity für die öffentliche Verwaltung. KSV Verwaltungspraxis. https://doi.org/10.5771/9783748912057

Common Criteria (2022). Common Methodology for Information Technology Security Evaluation. Evaluation Methodology, rev. 1. https://www.commoncriteriaportal.org/

files/ccfiles/CEM2022R1.pdf

Center for Internet Security (2023). CIS Critical Security Controls, ver. 8. https://www.cisecurity.org/controls/v8_pre

International Organization for Standardization (2022). ISO/IEC 27002:2022. Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection. Information Security Controls. https://www.iso.org/standard/75652.html

International Organization for Standardization (2012). ISO/IEC 19790:2012. Information Technology. Security Techniques. Security Requirements for cryptographic Modules. https://www.iso.org/standard/52906.html

International Organization for Standardization (2018). ISO/IEC 20000-1:2018. Information Technology. Service Management. Part 1: Service Management System Requirements. https://www.iso.org/standard/70636.html

International Organization for Standardization (2022). ISO/IEC 27001. Information Security Management Systems. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization (2022). ISO/IEC 27005:2022. Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection. Guidance on Managing Information Security Risks. https://www.iso.org/standard/80585.html

International Organization for Standardization (2019). ISO/IEC 27701:2019. Security Techniques. Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for Privacy Information Management. Requirements and Guidelines. https://www.iso.org/standard/71670.html

International Organization for Standardization (2017). ISO/IEC 29151:2017. Information Technology. Security Techniques. Code of Practice for Personally Identifiable Information Protection. https://www.iso.org/standard/62726.html

International Organization for Standardization (2017). ISO/IEC 38505-1:2017. Information Technology. Governance of IT. Governance of Data. Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the Governance of Data. https://www.iso.org/standard/56639.html

Information Technology Laboratory (2023). Federal Information Processing Standards. https://csrc.nist.gov/publications/fips

Open Web Application Security Project (2023). OWASP Security Knowledge Framework. https://owasp.org/www-project-security-knowledge-framework/

Ministry of Education and Science of Ukraine (2021). Standard of Higher Education of Ukraine. Second (Master’s) Level. 12 Information Technologies. 125 Cybersecurity, No. 332 dated March 18, 2021 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2021/03/

/125%20Kiberbezpeka_mahistr_18_03_21_332.docx

Buriachok, V., et al. (2016). Methodological Recommendations for the Completion of Diploma Theses of the Educational Level “Bachelor” of Students of the Field of Knowledge 1701 “Information Security,” DUT, NAU.

Yevdokymenko, M., Sokolov, V. (2019). Overview of the Course in “Wireless and Mobile Security.” Educating the Next Generation MSc in Cyber Security, 104–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.2647747

Vladymyrenko, M., Sokolov, V., Astapenia, V. (2019). Study of Stability of Peer-to-Peer Wireless Networks with Self-Organization. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 3, 6–26. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.3.626

Taj Dini, M., Sokolov, V. (2017). Internet of Things Security Problems. Modern Information Protection, 1, 120–127.

Zhdanovа Y., Spasiteleva, S., Shevchenko, S. (2019). Application Of The Security.Cryptography Class Library For Practical Training Of Specialists From The Cyber Security. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 4(4), 44–53. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.4.4453

Taj Dini, M., Sokolov, V. (2018). Penetration Tests for Bluetooth Low Energy and Zigbee using the Software-Defined Radio. Modern Information Protection, 1, 82–89.

Kipchuk, F., et al. (2021). Assessing Approaches of IT Infrastructure Audit. In 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology, 213–217. https://doi.org/10.1109/picst54195.2021.9772181

Kurbanmuradov, D., Sokolov, V., Astapenia, V. (2019). Implementation of the XTEA Encryption Protocol based on Wireless Systems of the IEEE 802.15.4 Standard. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 2(6). 32–45. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.6.3245

TajDini, M., Sokolov, V., Buriachok, V. (2019). Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio. In 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education,” 287–296.

Buriachok, V., Sokolov, V., Taj Dini, M. (2020). Research of Caller ID Spoofing Launch, Detection, and Defense. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 1(7), 6–16. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.7.616

TajDini, M., Sokolov, V., Skladannyi, P. (2021). Performing Sniffing and Spoofing Attack Against ADS-B and Mode S using Software Define Radio. In IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics, 7–11. https://doi.org/10.1109/ukrmico52950.2021.9716665

Tsyrkaniuk, D., et al. (2021). Method of Marketplace Legitimate User and Attacker Profiling. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 2(14), 50–67. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.14.5067

Sokolov, V., Kurbanmuradov D. (2018). The Method of Combating Social Engineering at the Objects of Information Activity. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 1, 6–16. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.616

Marusenko, R., Sokolov, V., Buriachok, V. (2020). Experimental Evaluation of Phishing Attack on High School Students. Advances in Computer Science for Engineering and Education III, 1247, 668–680. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_59

Marusenko, R., Sokolov, V., Bogachuk, I. (2022). Method of Obtaining Data from Open Scientific Sources and Social Engineering Attack Simulation. Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering, 135, 583–594. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04809-8_53

Vyshnivskyi, V., Sokolov, V. (2018). Laboratory Complex “Cyber Range.” Modern Information Protection, 2, 105–107.

CDIO Office (2019). CDIO Standards 2.1. http://www.cdio.org/content/cdio-standards-21

Delhij, A., van Solingen, R., Wijnands, W. (2015). The eduScrum Guide “The rules of the Game.”

Buriachok, V., Sokolov, V. (2019). Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity. Advances in Computer Science for Engineering and Education II, 938, 610–624. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_57

Buriachok, V, et al. (2023). Implementation of Active Cybersecurity Education in Ukrainian Higher School. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologie, 178, 533–551. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35467-0_32

Buriachok, V., Shevchenko, S., Skladannyi, P. (2018). Virtual Laboratory for Modeling of Processes in Informational and Cyber Securities as a form of Forming Practical Skills of Students. Cybersecurity: Education, Science, Technique, 2(2), 98–104. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.2.98104

Downloads


Переглядів анотації: 249

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

Соколов, В., & Складанний, П. (2023). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ПОБУДОВИ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА». Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 4(20), 183–204. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2023.20.183204

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають