ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПОМИЛОК У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБ-ДОДАТКАХ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОГО АЛГОРИТМУ ЛОГЕРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.11.6172

Ключові слова:

високонавантажений веб-додаток, логер, javascript, kibana, відслідковування помилок.

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду подальших актуальних шляхів забезпечення процедури відслідковування помилок у високонавантажених веб-додатках реалізованих мовою програмування Javascript. У статті досліджено та визначено, що помилки, які виникають при розробці та використанні сучасних високонавантажених веб-додатків є дуже небезпечними, оскільки впливають на повноцінну життєдіяльність інформаційної системи в цілому та можуть призводити до порушення конфіденційності та цілісності персональної інформації користувачів. В статті авторами розглянуті питання обробки помилок у мові програмування Javascript, проблема та необхідність відслідковування помилок у високонавантажених веб-додатках, поняття високонавантажених веб-додатків, існуючі методи та підходи відслідковування помилок, принципи побудови сучасних високонавантажених веб-додатків, порівняння існуючих рішень для відслідковування помилок у високонавантежних веб-додатках реалізованих мовою програмування Javascript. Результатом даних досліджень стало створення авторського програмного модулю відслідковування помилок у висконавантажених веб-додатках для вирішення проблеми логування помилок, аналіз логів на повноту, обробку помилок та вирішення їх в майбутньому. Також впровадження такого рішення дозволяє зменшити розмір програмного додатку для завантаження до 5 кілобайт та зберігати історію помилок. Розроблений програмний модуль відслідковування помилок у високонавантажених веб-додатках складається з двох частин клієнтської та серверної. Кожна частина є незалежним програмним модулем та може бути переконфігурована з мінімальними змінами конфігурації на будь-якому іншому ресурсі. Така реалізація дає змогу повністю збирати метрики про кожен XMLHTTP запит, збирати інформацію про оточення користувача в якому сталася помилка, збирати інформація про те, чим саме була викликана помилка, визначати конкретне місце, де сталася помилка при виконанні програмного коду, за допомогою власноруч розробленого алгоритму, зберігати історії помилок у журналі Kibana. Можливі напрямки розвитку цієї роботи пов’язані із розширенням алгоритму відслідковування помилок, для збору більшої кількості даних та удосконалення їх агрегації, на основі розширення метрик. Авторами в подальшому планується ряд науково технічних рішень розробки та впровадження ефективних методів, засобів забезпечення вимог, принципів та підходів забезпечення кібернетичної безпеки та організації захисту на основі використання авторських підходів  відслідковування помилок у високонавантажених веб-додатках в дослідних комп’ютерних системах та мережах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Error Handling -- Eloquent JavaScript. Eloquent JavaScript. https://eloquentjavascript.net/1st_edition/chapter5.html

Control flow and error handling - JavaScript | MDN. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Control_flow_and_error_handling

Gisder-Dubé, L. (2018). Handling Errors in JavaScript: The Definitive Guide. Medium. https://levelup.gitconnected.com/the-definite-guide-to-handling-errors-gracefully-in-javascript-58424d9c60e6

Error handling — a modern introduction to programming with javascript and jquery. Open Book Project. https://www.openbookproject.net/books/mi2pwjs/ch04.html

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/ErrorHandling.html

Building high performance, scalable web applications. HashJar. https://www.hashjar.dev/blog/building-high-performance-scalable-applications

Why is error handling important? Stack Overflow. https://stackoverflow.com/questions/368139/why-is-error-handling-important

Maglovanyi, A. (2019). Error handling in javascript. Medium. https://itnext.io/error-handling-in-javascript-3e444ccae117

What is erp? | oracle. Oracle | Integrated Cloud Applications and Platform Services. https://www.oracle.com/applications/erp/what-is-erp.html

Ecommerce definition - what is ecommerce. Shopify. https://www.shopify.com/encyclopedia/what-is-ecommerce

Corporate portal | " IT Integrator - Partnership of IT and businessу. https://it-integrator.ua/en/corporate-portal

Warden, J. (2017, 11 листопада). Error Handling Strategies - DZone Performance. dzone.com. https://dzone.com/articles/error-handling-strategies

Content Security Policy (CSP) - HTTP | MDN. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP

Downloads


Переглядів анотації: 288

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Ilyenko , A., Ilyenko , S., & Stashevskyi , D. (2021). ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПОМИЛОК У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБ-ДОДАТКАХ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОГО АЛГОРИТМУ ЛОГЕРУ. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 3(11), 61–72. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.11.6172

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають