ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.158168

Ключові слова:

ризики інформаційної безпеки; аналіз ризиків; SWOT-аналіз; загрози; активні методи навчання

Анотація

В даній статті розглядається проблема впровадження активних методів навчання студентів спеціальності 125 Кібербезпека. На прикладі вивчення дисципліни «Теорія ризиків» представлено дослідження якісного аналізу ризиків інформаційної безпеки (ІБ), а саме, застосування інструментарію SWOT-аналізу для оцінювання ризиків у сфері ІБ малого та середнього бізнесу. Обґрунтовано актуальність та можливості використання SWOT-аналізу в сфері ризикології ІБ для вивчення внутрішнього середовища організації, її сильних і слабких сторін з метою визначення стратегії підприємства у зовнішньому середовищі: протистояння загрозам безпеці інформації (порушення конфіденційності, доступності та цілісності), а також використання зовнішніх можливостей для свого розвитку. Спираючись на наукові джерела, проаналізовані основні дефініції дослідження: ризики ІБ, аналіз ризиків та їх якісне оцінювання. Описано зміст і процедуру проведення SWOT-аналізу.

Використовуючи форми групової роботи та активні методи (тренінги) у навчальному процесі, було створено базу факторів для SWOT-аналізу віртуальної організації «Інтернет-провайдер», проведено метод експертних оцінок для виставлення першочерговості цих факторів, здійснено аналіз отриманих результатів.

Доведено, що впровадження даної технології у навчальний процес сприяє ефективному засвоєнню теоретичних знань та формуванню і розвитку практичних навичок майбутніх фахівців інформаційної та кібернетичної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The Future of Jobs Report 2020. [Online] Access mode: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

S.M. Shevchenko CM Development of analytical thinking of students of higher technical educational institutions in the process of studying mathematical disciplines.- Thesis Cand. Ped. Science: 13.00.02, Nat. Ped. Univ. MP Dragomanova. - K., 2013.- 200 p.

Educational and professional program. 125.00.01. Security of information and communication systems of the first (bachelor's) level of education. B. Hrinchenko University of Kyiv, 2018. [Online] Access mode: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/fitu/2018/2019_bak_op_kiber.pdf

V.L. Buryachok, VM Bogush, Yu.V. Borsukovsky, P.M. Folding, V.Yu. Borsukovska, "Model of training specialists in the field of information and cyber security in higher education institutions of Ukraine", Information technologies and teaching aids, volume 67, №5, p.277-289, 2018.

Buryachok VL, Bogush VM (2018) Recommendations for the development and implementation of a model of professional competencies in the field of training for the national cybersecurity system Information security, Vol. 20 (2). Pp. 72-78. ISSN 2221-5212

Melnyk S., Voskoboynikov S., Stupak D. Organization of professional training of future cybersecurity professionals based on innovative pedagogy and an integrated approach in the system of implementation of key security competencies in the information society. Origins of pedagogical skills, vol. 21, 2018, pp.125 - 129

V. L. Buriachok, S. M. Shevchenko, and P. M. Skladannyi, "Virtual laboratory for process modeling in information and cybersecurity as a means of forming students' practical skills", Cybersecurity: education, science, technology, vol. 2, issue 2, p. 98-104, Dec 2018.

Yu.D. Жданова, С.О. Spasiteleva, SM Shevchenko, "Application of the library of classes Security.Cryptography for practical training of specialists in cybersecurity", Cybersecurity: education, science, technology, 4 (4), p. 44-53, 2019.

Buriachok, Volodymyr and Sokolov, V. Y. (2019) Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity In: II International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA’2019), 26,27 January 2019, Kyiv.

V. Buriachok, N. Korshun, S. Shevchenko, and P. Skladannyi, "Application of the environment ni multisim in the formation of practical skills of students majoring in 125 'cybersecurity'", Cybersecurity: education, science, technology, vol. 1, issue 9, p. 159-169, Sep 2020.

Shevchenko SM, Zhdanova Yu. D., Spasiteleva SO, Adamovich OV Statistical processing of experimental data as one of the forms of research work of students majoring in "Cybersecurity" Modern information protection №2 (30 ), 2017, p. 95-103

«Risk Management Guide for Information Technology Systems. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology [Gary Stoneburner, Alice Goguen, Alexis Feringa] », National Institute of Standards and Technology Special Publication 800- 30, Falls Church: Natl. Inst. Stand. Technol, 2002, pp. 54

"Risk analysis based on IT protection", BSI-Standard 100-3, Boon: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2008, p. 23

«Information Technology - Security techniques - Information security risk management (ISO / IEC 27005: 2008)», ISO / IEC JTC 1 / SC 27, 2008, p. 62.

DSTU ISO / IEC 27005: 2019 (ISO / IEC 27005: 2018, IDT) “Information technologies. Methods of protection. Information security risk management ", 2019, p. 54

Arkhipov OE, Muratov OE, Brovko VD Fundamentals of risk theory: a textbook - K .: NA SB of Ukraine, 2019. - 267 p.

Akhmetov BB, Korchenko AG, Arkhipov AE, Kazmirchuk SV Construction of information security risk analysis and assessment systems. Theory and practical solutions: monograph (in 2 books) - Aktau: editorial and publishing department of KSUTI. Sh. Esenova, 2018. - 390 p. (book 1), 346 p. (book 2). [Online] Access mode: https://er.nau.edu.ua/handle/nau/40479?locale=uk

Dictionary of systems analysis in public administration. K., 2006, p.148. [Online] Access mode:

http://academy.gov.ua/nmkd/library_nadu/encycloped_vydanniy/f4a14404-2b5a-4031-968c-c95c5a50b4c5.pdf

Tim Friesner. History of SWOT Analysis, 2011. [Online] Access mode: https://www.marketingteacher.com/history-of-swot-analysis/

Andrea Berkoff Security SWOT Analysis for 2020: Opportunities, 2020. [Online] Access mode: https://citysecuritymagazine.com/risk-management/security-sector-leaders-swot-analysis-for-2020-opportunities/

Scholarly Commons Citation Baghdasarin, D. (2019). MRO Cybersecurity SWOT. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 6 (1). https://doi.org/10.15394/ijaaa.2019.1318

Buryachok, VL Information and cybersecurity: sociotechnical aspect: textbook / [V. L. Buryachok, VB Tolubko, VO Khoroshko, SV Tolyupa]; for general Ed. Dr. Tech. Nauk, profesora VB Tolubka.— K .: DUT, 2015.— 288

Downloads


Переглядів анотації: 967

Опубліковано

2020-12-24

Як цитувати

Shevchenko, S. ., Zhdanovа Y. ., Spasiteleva , S. ., & Skladannyi, P. . (2020). ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА . Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 2(10), 158–168. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2020.10.158168

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>