ВИБІР ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.16.1927

Ключові слова:

кіберінцидент; показник; здатність; ефективність; функціонування; система захисту інформації і кібербезпеки; вимоги; узагальнений; інформаційно-комунікаційна система

Анотація

Предметом дослідження у науковій статті є система захисту і кібербезпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах спеціального зв’язку. Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо вибору окремих показників оцінювання здатності функціонування системи захисту і кібербезпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах спеціального зв’язку в частковим показниками ефективності. Для досягнення мети та поставленого завдання використовувалась сукупність взаємопов’язаних теоретичних методів дослідження: аналізу й узагальнення наукової літератури; структурно-генетичного аналізу, при уточненні об’єкту та предмету дослідження; аналітично-порівняльного аналізу при оцінюванні новизни результатів дослідження; синтез та узагальнення – для обґрунтування показників; узагальнення – для формулювання висновків і рекомендацій. Результати дослідження та висновки. Результатом дослідження стало обґрунтоване рішення нової науково-практичної задачі з обґрунтування показників ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки за результатами аналізу щорічних звітів інцидентів кібербезпеки. Запропоноване рішення істотно робить вклад в забезпечення національної безпеки і оборони України. Наукова новизна одержаного результату. Вперше запропоновано окремі показники оцінювання здатності (ефективності) функціонування системи захисту і кібербезпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах спеціального зв’язку. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Теоретичні результати, що одержані в процесі наукового пошуку, становлять підґрунтя для подальшого обґрунтування методики оцінювання здатності (ефективності) функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах спеціального зв’язку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Petrenko, A. (2016). Plan dii shchodo vprovadzhennia oboronnoi reformy u 2016-2020 rokakh (dorozhnia karta oboronnoi reformy). DVPSP ta MS MO Ukrainy.

Kudinov, V.A. (2011). Otsinka efektyvnosti kompleksnoi systemy zakhystu informatsii v systemi operatyvnoho informuvannia MVS Ukrainy. Naukovo-praktychnyi zhurnal. Suchasna spetsialna tekhnika, 1(24), 91-96.

Zhuravel, M.Iu., Polozova, T.V., Storozhenko, O.V. (2011). Formuvannia systemy pokaznykiv otsinky rivnia informatsiinoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (33), 171-177.

Kozubtsova, L.M., Rudomino-Dusiatska, I.A. Snovyda V.Ie. (2021). Obchyslennia pokaznykiv efektyvnosti funktsionuvannia systemy zakhystu informatsii i kiberbezpeky. Naukovyi zhurnal «Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo», 45, 19-25.

Kozubtsova, L.M., Khlaponyn, Yu.I., Kozubtsov, I.M. (2021). Metodyka otsiniuvannia efektyvnosti vykonannia zakhodiv zabezpechennia kiberbezpeky obiektiv krytychnoi informatsiinoi infrastruktury orhanizatsii. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, 2(41), 17-22.

Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1. (2018). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/nist.cswp.04162018.

National Online Informative References Program | CSRC. (2021). NIST Computer Security Resource Center | CSRC. https://csrc.nist.gov/projects/olir.

Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations. (2013). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-53r4.

Nakaz komandyra viiskovoi chastyny A0106 vid 10.02.2021 №83/nahp «Pro zatverdzhennia Klasyfikatsii intsydentiv kiberbezpeky ta porushen zakhystu informatsii v informatsiino-telekomunikatsiinykh systemakh, systemakh spetsialnoho zviazku ZS Ukrainy».

Pro zahrozy kiberbezpetsi derzhavy ta nevidkladni zakhody z yikh neitralizatsii, Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy (2017) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015525-16#Text.

Downloads


Переглядів анотації: 348

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Kozubtsov, I. ., Chernonoh, O., Kozubtsova, L., Artemchuk, M., & Neshcheret, I. (2022). ВИБІР ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 4(16), 19–27. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.16.1927

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають